Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.06.2024

Dodatok k Zmluve o dielo č. 2

2_Z-03/24

Neuvedené

MM TRADE SK, s.r.o.

Obec Sklabiňa

13.06.2024

Príloha č. 1 k Zmluve o službe Business24

1 k Z-23/19

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Sklabiňa

13.06.2024

Dohoda o zániku zmluvy o účte

Z-18/24

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Sklabiňa

13.06.2024

Dohoda o zániku zmluvy o účte

Z-17/24

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Sklabiňa

13.06.2024

Dohoda o zániku zmluvy o účte

Z-16

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Sklabiňa

06.05.2024

Zmluva o dielo - videozáznam

Z-15/24

480,00 EUR

AUTO Martin engineering, s.r.o.

Obec Sklabiňa

26.04.2024

Darovacia zmluva

Z-14/24

40,00 EUR

Jaroslav Silvester

Obec Sklabiňa

26.04.2024

Dodatok k Nájomnej zmluve

1-21/23

4,50 EUR

Obec Sklabiňa

Ing. Jana Turčeková

17.04.2024

Mandátna zmluva

Z-13/24

1 200,00 EUR

PROJEKTAS, s.r.o.

Obec Sklabiňa

15.04.2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Z-12/24

15,00 EUR

Obec Sklabiňa

Oľga Vaváková

03.04.2024

Dodatok k Zmluve o dielo č. 1

1_Z-03/24

Neuvedené

MM TRADE SK, s.r.o.

Obec Sklabiňa

25.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z-11/24

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Sklabiňa

12.03.2024

Zmluva o nájme

Z-10/24

800,00 EUR

Obec Sklabiňa

FK Attack Vrútky, o.z.

04.03.2024

Darovacia zmluva

Z-09/24

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Sklabiňa

27.02.2024

Dohoda o výkone aktivačnej činnosti

Z-08/24

Neuvedené

ÚPSVaR Martin

Obec Sklabiňa

21.02.2024

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

Z-07/24

250,00 EUR

Obec Sklabiňa

BRANTNER FATRA, s.r.o.

16.02.2024

Zmluva o propagácii a reklame

Z-06/24

200,00 EUR

Obec Sklabiňa

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

25.01.2024

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

Z-05/24

135,00 EUR

Obec Sklabiňa

Ján Žulko

24.01.2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Z-04/24

Neuvedené

E-cycling, s.r.o.

Obec Sklabiňa

23.01.2024

Zmluva o dielo

Z-03/24

193 829,40 EUR

MM TRADE SK, s.r.o.

Obec Sklabiňa

21.01.2024

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov

Z-62/23

200,00 EUR

HRADEČNICA, o.z.

Obec Sklabiňa

18.01.2024

Zmluva o dielo - odborná správa IS v ZŠ

Z-02/24

1 440,00 EUR

MAXcomputers, s.r.o.

Obec Sklabiňa

06.01.2024

Dodatok č. 3 k Zmluve

Z-61/23

Neuvedené

Obec Sklabiňa

Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa

06.01.2024

Zmluva o prenájme priestorov

Z-60/23

360,00 EUR

Obec Sklabiňa

Michal Majerčík

06.01.2024

Zmluva o výpožičke

Z-59/23

Neuvedené

Obec Sklabiňa

Michaela Frnová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: