Obsah

FIT KLUB Sklabiňa

 

Otváracie hodiny:

denne, 8:00 – 22:00 hod.

Zodpovedná osoba: Martin Štípala, Jaroslav Silvester

FIT KLUB sa nachádza v areáli futbalového štadióna v budove na adrese Sklabiňa 291.

Telefón: +421 907 342 931

interiér fitklubu

Prevádzkový poriadok

aktuálny prevádzkový poriadok
(platný od 02.01.2023)

 

Typy členských príspevkov

  • Ročný členský príspevok (január – december): 60,00 €
  • Polročný členský príspevok (január – jún, júl – december): 40,00 €
  • Mesačný členský príspevok: 15,00 €

 

Poskytované zľavy

  • Ženy bez obmedzenia veku: 25 %
  • Študenti a seniori: 50 %

 

Spôsob úhrady príspevkov

Poplatky je potrebné uhradiť vopred v hotovosti na obecnom úrade alebo priamo na účet obce SK61 0200 0000 0000 1572 5362 vedený vo VÚB.

Predpísaný formát VS

RRRR - pri úhrade ročného príspevku (napr. 2023)
SRRRR - pri úhrade polročného príspevku (napr. 12023 za prvý polrok, 22023 za druhý polrok)
MMRRRR - pri úhrade mesačného príspevku (napr. 012023 za január)

Do poznámky je potrebné uviesť text v tvare FIT KLUB, meno a priezvisko, nakoľko VS a poznámka sú povinné údaje pre identifikáciu platiteľa.