Obsah

FIT KLUB Sklabiňa

 

Otváracie hodiny: denne, 8:00 – 22:00 hod.

Zodpovedná osoba: Martin Štípala

FIT KLUB sa nachádza v areáli futbalového štadióna v budove na adrese Sklabiňa 291.

Telefón: +421 907 342 931

interiér fitklubu

Prevádzkový poriadok

aktuálny prevádzkový poriadok
(platný od 19.05.2020)

 

Typy členských príspevkov

  • Ročný členský príspevok (január – december): 50,00 €
  • Polročný členský príspevok (január – jún, júl – december): 30,00 €
  • Mesačný členský príspevok: 10,00 €

 

aktuálny zoznam platiacich členov
(platný od 10.06.2020)

 

Poskytované zľavy

  • Stáli členovia fitklubu: 10 %

 

Spôsob úhrady príspevkov

Poplatky je potrebné uhradiť vopred v hotovosti na obecnom úrade alebo priamo na účet obce SK61 0200 0000 0000 1572 5362 vedený vo VÚB.

Predpísaný formát VS

RRRR - pri úhrade ročného príspevku (napr. 2020)
SRRRR - pri úhrade polročného príspevku (napr. 12020 za prvý polrok, 22020 za druhý polrok)
MMRRRR - pri úhrade mesačného príspevku (napr. 012020 za január)

Do poznámky je potrebné uviesť text v tvare FIT KLUB, meno a priezvisko, nakoľko VS a poznámka sú povinné údaje pre identifikáciu platiteľa.