Obsah

Zástupca starostu obce

 

Ing. Marián Janík (Dobrá voľba a umiernení)

 

Právomoci zástupcu starostu obce

 

  • je vybraný starostom na celé funkčné obdobie
  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Sklabini
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady (ak je táto zriadená)>
  • je členom obecnej rady s rozhodujúcim hlasom (ak je táto zriadená)
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

 

Predchádzajúci zástupcovia starostu

 

Alžbeta Šupenová (zástupca starostu v rokoch 2018 až 2022)

Anna Silvestrová (zástupca starostu v rokoch 2014 až 2017)