Obsah

Geografické informácie

 

Všeobecné informácie

Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Rozloha

11,07 km2 (1107 ha)

 

Územná príslušnosť

krajina: Slovensko | kraj: Žilinský | okres: Martin | región: Turiec

 

GPS súradnice

49.045448, 19.003658