Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

 

  dátum zasadnutia MB JB MK IS VP JK
28 22.06.2022 P P N P P P P
27 20.04.2022 P P P P N P P
26 15.02.2022 P P N P P P P
25 15.12.2021 P P N P N P P
24 03.11.2021 P P N N P P P
23 17.08.2021 P P N P P P P
22 17.06.2021 P P N P N P P
21 27.04.2021 P P N P N P P
20 23.02.2021 N P P P N P N
19 21.12.2020 P P P P N P P
18 13.10.2020 P P N P N P P
17 22.09.2020 P P N P N N P
16 29.06.2020 N P P P P N P
15 21.04.2020 P P P P P P P
14 28.01.2020 P P N P P N P
13 17.12.2019 P P N P P N P
12 19.11.2019 P P P P N P P
11 22.10.2019 P P N P P P P
10 17.09.2019 P P P P P P P
9 13.08.2019 P P N P P P P
8 06.08.2019 P P P P P P N
7 25.06.2019 P P P X P P P
6 28.05.2019 P P P X P P P
5 08.04.2019 N P P X P P P
4 12.03.2019 P P P X P P N
3 18.02.2019 P P P X P P N
2 15.01.2019 P P P X P P P
1 05.12.2018 P P P X P P P

 

Legenda k tabuľke
Alžbeta Šupenová
MB Bc. Michal Belička
JB Jozef Blizniak
MK Miroslav Kamenický
IS Igor Skuhra
VP Vladimír Poláček
JK Juraj Klinčuch
P poslanec bol prítomný na zasadnutí
N poslanec nebol prítomný na zasadnutí
X poslanec zatiaľ nezložil sľub a nevykonával svoj mandát