Obsah

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

 

  dátum zasadnutia MB JB MK IS VP JK
10 17.09.2019 P P P P P P P
9 13.08.2019 P P N P P P P
8 06.08.2019 P P P P P P N
7 25.06.2019 P P P X P P P
6 28.05.2019 P P P X P P P
5 08.04.2019 N P P X P P P
4 12.03.2019 P P P X P P N
3 18.02.2019 P P P X P P N
2 15.01.2019 P P P X P P P
1 05.12.2018 P P P X P P P

 

Legenda k tabuľke
Alžbeta Šupenová
MB Bc. Michal Belička
JB Jozef Blizniak
MK Miroslav Kamenický
IS Igor Skuhra
VP Vladimír Poláček
JK Juraj Klinčuch
P poslanec bol prítomný na zasadnutí
N poslanec nebol prítomný na zasadnutí
X poslanec zatiaľ nezložil sľub a nevykonával svoj mandát