Obsah

Obecný úrad

 

Obecný úrad

Poštová adresa

Obec Sklabiňa, obecný úrad, Sklabiňa 108, 038 03

 

Elektronická pošta

adresa pre všeobecné správy: posta@obecsklabina.sk | elektronická podateľňa: podatelna@obecsklabina.sk

 

Úradné hodiny pre verejnosť
pondelok utorok streda štvrtok piatok
8:00 – 14:00 nestránkový deň 7:30 – 17:00 8:00 – 14:00 8:00 – 12:00
obedná prestávka: 12:00 – 12:30

 

Starostka obce

Anna Silvestrová

telefón: +421 434 262 186 | mobil: +421 918 578 196 | e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Monika Haršányiová
e-mail: monika.harsanyiova@obecsklabina.sk

 

Personalistika, správa poplatkov, evidencia obyvateľstva a poskytovanie informácií

Bibiana Truchlíková
telefón: +421 434 262 186 | e-mail: bibiana.truchlikova@obecsklabina.sk

 

Ekonomika, účtovníctvo a poskytovanie informácií

Ľubomír Žubor
telefón: +421 434 262 186 | e-mail: lubomir.zubor@obecsklabina.sk

 

Identifikačné údaje

IČO: 00316881 | DIČ: 2020594961

 

Bankové spojenie

úhrada miestnych daní a poplatkov, úhrada poplatkov za MŠ a ŠKD, úhrada faktúr

peňažný ústav: VÚB, a.s. | IBAN: SK61 0200 0000 0000 1572 5362 | BIC: SUBASKBX

úhrada poplatkov za stravovanie v ŠJ

peňažný ústav: VÚB, a.s. | IBAN: SK43 0200 0000 0016 6578 0755 | BIC: SUBASKBX