Obsah

Obecný úrad

 

Obecný úrad

Poštová adresa

Obec Sklabiňa, obecný úrad, Sklabiňa 108, 038 03

 

Elektronická pošta

adresa pre všeobecné správy: posta@obecsklabina.sk
elektronická podateľňa: podatelna@obecsklabina.sk

 

Úradné hodiny pre verejnosť
pondelok utorok streda štvrtok piatok
7:30 – 15:30 nestránkový deň 7:30 – 17:00 7:30 – 15:30 7:30 – 14:00
obedná prestávka: 12:00 – 12:30

 

Starostka obce

Anna Silvestrová

telefón: +421 434 262 186 | mobil: +421 918 578 196 | e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Janka Jesenská

e-mail: kontrolor@obecsklabina.sk

 

Správa poplatkov, evidencia obyvateľstva a poskytovanie informácií

Bibiana Truchlíková

telefón: +421 434 262 186 | e-mail: bibiana.truchlikova@obecsklabina.sk

 

Ekonomika, správa webstránky a poskytovanie informácií

Ľubomír Žubor

telefón: +421 434 262 186 | e-mail: lubomir.zubor@obecsklabina.sk

 

Identifikačné údaje

IČO: 00316881 | DIČ: 2020594961

 

Bankové spojenie

úhrada miestnych daní a poplatkov, úhrada poplatkov za MŠ a ŠKD, úhrada faktúr

peňažný ústav: VÚB, a. s. | IBAN: SK61 0200 0000 0000 1572 5362 | BIC: SUBASKBX

peňažný ústav: SLSP, a. s. | IBAN: SK55 0900 0000 0051 5666 8296 | BIC: GIBASKBX

úhrada poplatkov za stravovanie v ŠJ

peňažný ústav: VÚB, a. s. | IBAN: SK43 0200 0000 0016 6578 0755 | BIC: SUBASKBX