Obsah

Základná škola s materskou školou Sklabiňa

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Jana Dzimková

Školské zariadenie sa nachádza v samostatnom objekte na adrese Sklabiňa 138.

Telefón: +421 434 262 255 (ZŠ), +421 434 262 169 (MŠ)

E-mail: zssmssklabina@gmail.com

Web: https://zsams-sklabina.edupage.org/