Obsah

Kontakty

Poštová adresa

Obec Sklabiňa
Obecný úrad
Sklabiňa 108, 038 03
Slovenská republika

 

Spojenie

telefón: +421 434 262 186
mobil: +421 910 591 222
e-mail: posta@obecsklabina.sk

 

Fakturačné údaje

IČO: 00316881
DIČ: 2020594961

 

Peňažný ústav: VÚB, a. s.
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1572 5362
Peňažný ústav: SLSP, a. s.
IBAN: SK55 0900 0000 0051 5666 8296

 

Úradné hodiny pre verejnosť

pondelok utorok streda štvrtok piatok
7:30 – 15:30 nestránkový deň 7:30 – 17:00 7:30 – 15:30 7:30 – 14:00
obedná prestávka: 12:00 – 12:30

 

Starostka obce

Anna Silvestrová

mobil: +421 910 591 222 | e-mail: anna.silvestrova@obecsklabina.sk

 

Pracovníci úradu

Bibiana Truchlíková, odborná referentka

e-mail: bibiana.truchlikova@obecsklabina.sk

Ľubomír Žubor, účtovník

e-mail: lubomir.zubor@obecsklabina.sk