Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 650
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

logo pretekovOkresný dopravný inšpektorát OR PZ v Martine sa obracia na občanov Sklabine s výzvou na spoluprácu v súvislosti s prejazdom pelotónu medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

plné znenie textu výzvy ODI OR PZ v Martine

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Kalendár akcií

20.09.2019

Okolo Slovenska - prejazd 3. etapy

Obec dáva do pozornosti prejazd pelotónu cyklistických pretekov Okolo Slovenska za účasti slovenských a zahraničných hviezd vrátane účastníkov Tour de France, ktorý sa uskutoční 20.09.2019 približne o 13:30 v smere zo Sklabinského Podzámku do Záboria.

Detail

03.10.2019

Pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny

Obec Sklabiňa, mesto Martin a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozývajú všetkých na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti spomienky na 48 obetí 2. svetovej vojny, ktorý sa uskutoční dňa 3. októbra 2019 o 13:00 hod. pri pamätníku na Bukovinách. Podujatie bude pokračovať o 14:30 hod. pri hroboch padlých na cintoríne v Sklabini.

Detail

Správy

08.04.2019

74. výročie oslobodenia Martina

ZO SZPB v Sklabini pozýva občanov na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Martina, ktorý sa uskutoční 11.04.2019 o 13:00 hod. na Cintoríne hrdinov SNP v Priekope.

Detail

08.04.2019

Zájazd do Osvienčimu a Krakova

ZO SZPB v Sklabini organizuje dňa 27.04.2019 celodenný zájazd do Osvienčimu a Krakova. Odchod účastníkov je stanovený na 6:00 hod. z parkoviska pred obecným domom. Cena na osobu je 35 €, bližšie informácie poskytne pani Janka Ďuricová na čísle 0917 943 429.

Detail

08.04.2019

Veľkonočné prázdniny v ZŠ s MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že od 18.04.2019 do 23.04.2019 budú v ZŠ veľkonočné prázdniny a zároveň prerušená prevádzka v MŠ. Školské vyučovanie a prevádzka MŠ začne opäť 24.04.2019.

Detail

03.10.2018

Pamätný hárček v prospech pozostalých po padlých povstalcoch

Obecný úrad pri príležitosti 74. výročia popravy občanov Sklabine a iných obcí z Turca na Bukovinách poskytol na zverejnenie reprofoto pamätného hárčeku v prospech pozostalých po padlých povstalcoch, ktorý bol vydaný pri príležitosti 1. výročia SNP a obci ho venoval zástupca KVH Bojovník z Martina.

Detail

29.09.2018

Otvorenie predajne potravín

Obecný úrad na základe informácií od zástupcu PD Sklabiňa oznamuje občanom, že od pondelka 1. októbra 2018 bude otvorená predajňa potravín a zmiešaného tovaru presťahovaná z areálu PD do budovy bývalého Skanvoru.

Detail