Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 643
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

03.10.2018

Pamätný hárček v prospech pozostalých po padlých povstalcoch

Obecný úrad pri príležitosti 74. výročia popravy občanov Sklabine a iných obcí z Turca na Bukovinách poskytol na zverejnenie reprofoto pamätného hárčeku v prospech pozostalých po padlých povstalcoch, ktorý bol vydaný pri príležitosti 1. výročia SNP a obci ho venoval zástupca KVH Bojovník z Martina.

Detail

29.09.2018

Otvorenie predajne potravín

Obecný úrad na základe informácií od zástupcu PD Sklabiňa oznamuje občanom, že od pondelka 1. októbra 2018 bude otvorená predajňa potravín a zmiešaného tovaru presťahovaná z areálu PD do budovy bývalého Skanvoru.

Detail

10.09.2018

Oznam: Zákaz spaľovania biologického odpadu

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo v rámci pravidelného zvozu vyvážať z hnedých nádob. Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €.

Detail

10.09.2018

Oznam: Štiepkovanie konárov a drevín

Urbár pozemkové spoločenstvo Sklabiňa oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa (do 14.09.2018) je možné na skládku pri strelnici vyviezť konáre a dreviny zo záhrad, ktoré sú vhodné na štiepkovanie. Pred dovozom je dôležité zaistiť, aby sa v dreve nenachádzali klince, drôty, alebo iné kovové časti.

Detail

06.08.2018

Poďakovanie: darované vybavenie cintorína

Starostka obce vyslovuje úprimné poďakovanie anonymnému darcovi a Tiborovi Gulassovi, ktorí pre potreby polievania na miestnom cintoríne darovali plastové krhly. Obecný úrad zakúpil ďalšiu a pevne veríme, že sa týmto krokom hlavne v letnom období občanom uľahčí starostlivosť o hroby svojich najbližších.

Detail

Kalendár akcií

20.03.2019

ZŤS Martin od A po Z

Turiec film, o.z., mesto Martin a obec Sklabiňa pozývajú všetkých občanov na premietanie filmového dokumentu ZŤS Martin od A po Z, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2019 o 17:00 hod. v kultúrnej sále obecného domu.

Detail