Obsah

Interpelácie

 

I-01: Náklady na regionálne oslavy SNP a 100. výročia založenia ČSR

dátum prijatia: 15.01.2019

identifikácia: 16.01.2019 | 10/2019 | UA1 (A-10)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Napriek ústnej žiadosti prednesenej na OZ 5.9.2018 som odpoveď do dnešného dňa nedostal.

Preto sa ešte raz pýtam p. starostky. Koľko euro nás stali ako obec regionálne oslavy a koľkými eurami prispeli ostatne zložky z regiónu ako Sklabinský Podzámok, SZPFB, mesto Martin ..........

Ďakujem.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu