Obsah

Interpelácie

 

I-02: Prenájom futbalového ihriska bez zmluvy s obcou

dátum prijatia: 25.06.2019

identifikácia: 26.06.2019 | 694/2019 | UA1 (A-10)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Ako sa môže OU vyše roka nečinne pozerať na to ako sa v budove štadióna a na futbalovom ihrisku v obci Sklabiňa pohybujú cudzie mužstvá takmer v každodennej frekvencii bez jasne stanovených pravidiel prenájmu čo nesvedčí o efektívnom nakladaní s majetkom obce.

Kto povolil a z akej pozície možnosť trénovať a hrávať cudzím mužstvám v objekte do ktorého dáva obec peniaze daňových poplatníkov?

Vyjadrenie právničky nám dáva tiež za pravdu, že prenájom od TJ im nemohol byť ponúknutý.

Kto zaplatí stratené zisky obci v dobe, keď si sama musí brať úver na financovanie projektov?

Takáto situácia sa v objekte TJ už v minulosti riešila a teraz sa znova opakuje.

Táto situácia dáva občanov Sklabine do pozície druhoradých, keď poplatky ktoré obci musia platiť sa nevyžadujú od cudzích.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu

 

I-01: Náklady na regionálne oslavy SNP a 100. výročia založenia ČSR

dátum prijatia: 15.01.2019

identifikácia: 16.01.2019 | 10/2019 | UA1 (A-10)

interpelant: Vladimír Poláček, poslanec OZ

doslovný prepis textu interpelácie:
Napriek ústnej žiadosti prednesenej na OZ 5.9.2018 som odpoveď do dnešného dňa nedostal.

Preto sa ešte raz pýtam p. starostky. Koľko euro nás stali ako obec regionálne oslavy a koľkými eurami prispeli ostatne zložky z regiónu ako Sklabinský Podzámok, SZPFB, mesto Martin ..........

Ďakujem.

aktuálny stav:

odpoveď obecného úradu:
elektronický dokument s odpoveďou obecného úradu