Obsah

Multifunkčné ihrisko

 

Otváracie hodiny:

denne, 8:00 – 21:00 hod.

Zodpovedná osoba: Jakub Horník

Multifunkčné ihrisko sa nachádza vedľa objektu bývalej materskej školy na adrese Sklabiňa 137.

Telefón: +421 911 123 830

 

Prevádzkový poriadok

prevádzkový poriadok počas núdzového stavu
(platný od 29.04.2021)