Obsah

Obecná knižnica

 

Otváracie hodiny: Streda, 14:00 – 17:00 hod.

Knihovníčka: Janka Kohútová

Knižnica sa nachádza v Obecnom dome na adrese Sklabiňa 108.

Telefón: +421 434 262 186

E-mail: posta@obecsklabina.sk