Obsah

Obecná knižnica

 

Otváracie hodiny:

streda, 8:00 – 15:00 hod. (po predchádzajúcej dohode s knihovníčkou)

Knihovníčka: Janka Kohútová

Knižnica sa nachádza v Obecnom dome na adrese Sklabiňa 108.

Telefón: +421 434 262 186

E-mail: posta@obecsklabina.sk

 

usmernenie k otváraniu knižníc v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR