Obsah

Obecná knižnica

Otváracie hodiny: Streda, 14:00 – 17:00 hod.

Knihovníčka: Janka Kohútová

Knižnica sa nachádza v Obecnom dome na adrese Sklabiňa 108.

Telefón: 043/4262 186

E-mail: posta@obecsklabina.sk