Obsah

Obecná knižnica

 

Otváracie hodiny:

streda, 14:00 – 17:00 hod.

Knihovníčka: Janka Kohútová

Knižnica sa nachádza v Obecnom dome na adrese Sklabiňa 108.

Telefón: +421 434 262 186

E-mail: posta@obecsklabina.sk

 

usmernenie k otváraniu knižníc v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR