Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Martin
Región Turiec
Počet obyvateľov 643
Rozloha 1107 ha
Prvá písomná zmienka 1242

 

dôležité upozornenie

Obec Sklabiňa

Obec Sklabiňa leží vo východnej časti Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 490 m n. m., v chotári od 443 do 1041 m n. m. Severozápadnú časť chotára na odlesnenej pahorkatine tvoria treťohorné flyšové pieskovce a ílovce, juhovýchodnú časť na západných svahoch Veľkej Fatry tvoria druhohorné horniny. Zalesnený je jedľobučinami a smrečinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.

 

Sklabina

Správy

03.10.2018

Pamätný hárček v prospech pozostalých po padlých povstalcoch

Obecný úrad pri príležitosti 74. výročia popravy občanov Sklabine a iných obcí z Turca na Bukovinách poskytol na zverejnenie reprofoto pamätného hárčeku v prospech pozostalých po padlých povstalcoch, ktorý bol vydaný pri príležitosti 1. výročia SNP a obci ho venoval zástupca KVH Bojovník z Martina.

Detail

29.09.2018

Otvorenie predajne potravín

Obecný úrad na základe informácií od zástupcu PD Sklabiňa oznamuje občanom, že od pondelka 1. októbra 2018 bude otvorená predajňa potravín a zmiešaného tovaru presťahovaná z areálu PD do budovy bývalého Skanvoru.

Detail

10.09.2018

Oznam: Zákaz spaľovania biologického odpadu

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo v rámci pravidelného zvozu vyvážať z hnedých nádob. Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1 500 €.

Detail

10.09.2018

Oznam: Štiepkovanie konárov a drevín

Urbár pozemkové spoločenstvo Sklabiňa oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa (do 14.09.2018) je možné na skládku pri strelnici vyviezť konáre a dreviny zo záhrad, ktoré sú vhodné na štiepkovanie. Pred dovozom je dôležité zaistiť, aby sa v dreve nenachádzali klince, drôty, alebo iné kovové časti.

Detail

06.08.2018

Poďakovanie: darované vybavenie cintorína

Starostka obce vyslovuje úprimné poďakovanie anonymnému darcovi a Tiborovi Gulassovi, ktorí pre potreby polievania na miestnom cintoríne darovali plastové krhly. Obecný úrad zakúpil ďalšiu a pevne veríme, že sa týmto krokom hlavne v letnom období občanom uľahčí starostlivosť o hroby svojich najbližších.

Detail

Kalendár akcií