Obsah

Komisia bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany zdravia a mimoriadnych situácií

 

Predseda
Bc. Igor Kovačka
 
Členovia
Igor Mičko, Pavol Kučera, Peter Samčík, Michal Majerčík