Obsah

Brigáda na miestnom cintoríne

Fotografie z brigády na miestnom cintoríne, ktorá sa konala 07.04.2018.