Obsah

Odstávky elektriny

 

Táto sekcia slúži na informovanie občanov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd. Aktualizácia údajov je vykonávaná na základe oznámení zo strany distribútora, ktoré sú obci doručované v zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.