Navigácia

Obsah


2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o spolufinancovaní projektu 10.12.2021
Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta 05.12.2021
Dodatok ku Kúpnej zmluve 18.11.2021
Dodatok k Zmluve o nájme 28.10.2021
Dohoda o príspevku na podporu zamestnanosti 28.10.2021
Dohoda o výkone menších obecných služieb 28.10.2021
Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta 28.10.2021
Dodatok k Zmluve o manažmente projektu 18.10.2021
Dohoda o spoločnom školskom obvode 03.10.2021
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 03.10.2021
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 03.10.2021
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 19.09.2021
Zmluva o spolupráci - ovocie a zelenina pre ZŠ 26.08.2021
Dohoda o poskytnutí financií 24.08.2021
Dohoda o poskytnutí financií 24.08.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na ÚPNO 17.08.2021
Zmluva o dielo - PHSR 2021-2025 16.07.2021
Zmluva o prenájme športového ihriska 02.07.2021
Darovacia zmluva - pianino 02.07.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 02.07.2021
Zmluva o predaji obecného pozemku 24.06.2021
Zmluva o prenájme športového areálu 24.06.2021
Dodatok k Poistnej zmluve - majetok obce 10.06.2021
Zmluva o vedení plaveckého výcviku 10.06.2021
Zmluva o nájme 10.06.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 17.05.2021
Zmluva o výpožičke 17.05.2021
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 14.05.2021
Zmluva o prenájme športového ihriska 10.05.2021
Zmluva o prenájme športového ihriska 10.05.2021
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 17.04.2021
Poistná zmluva - prívesný vozík 17.04.2021
Poistná zmluva - majetok obce 17.04.2021
Kúpna zmluva na nákup potravín do ŠJ 12.04.2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 11.03.2021
Mandátna zmluva - zmeny a doplnky ÚPO 01.03.2021
Kúpna zmluva - pozemky na cintoríne 25.02.2021
Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPO 24.02.2021
Zmluva o spolupráci 21.01.2021

2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12.01.2021
Dodatok k Rámcovej zmluve o dielo 08.01.2021
Zmluva o prenájme reklamných plôch 13.12.2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 30.11.2020
Zmluva o kvalifikovaných službách 30.11.2020
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií 03.11.2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 28.10.2020
Dohoda o výkone menších obecných služieb 28.10.2020
Kúpna zmluva - predaj budovy bývalej MŠ 28.10.2020
Zmluva o manažmente projektu 28.10.2020
Zmluva o prevádzke mobilnej aplikácie 13.10.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 05.10.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 11.09.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 10.09.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 08.09.2020
Zmluva o dielo - odborná správa IS v ZŠ 02.09.2020
Zmluva o spracovaní a ochrane osobných údajov 02.09.2020
Dodatok k Zmluve o prenájme priestorov 02.09.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z Envirofondu 01.09.2020
Dodatok k Zmluve o dodávke vody 17.08.2020
Zmluva o prenájme športového ihriska 17.08.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 17.08.2020
Zmluva o nájme 19.07.2020
Zmluva o poskytovaní služieb - stavebný dozor 02.07.2020
Zmluva o prenájme športového areálu 29.06.2020
Zmluva o prenájme športového areálu 29.06.2020
Dodatok k Zmluve o prenájme priestorov 26.06.2020
Poistná zmluva - zásahové vozidlo 26.06.2020
Zmluva o poskytnutí grantu 10.06.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 10.06.2020
Zmluva o dielo - zateplenie budovy ZŠ 02.06.2020
Zmluva o výpožičke zásahového vozidla 02.06.2020
Zmluva o prenájme športového areálu 13.05.2020
Zmluva o výpožičke 12.05.2020
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí 04.05.2020
Zmluva o prenájme reklamných tabúľ 04.05.2020
Zmluva o pôžičke 24.04.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 30.03.2020
Zmluva o spracovaní osobných údajov 23.03.2020
Zmluva o pripojení webu k systému CUET 23.03.2020
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 17.03.2020
Dohoda o pripojení webu k systému CUET 17.03.2020
Zmluva o transformácii bankového účtu 17.03.2020
Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta 09.03.2020
Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta 09.03.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny 24.02.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 19.02.2020
Zmluva o dielo - vypracovanie PD na cestu 18.02.2020
Dohoda o urovnaní 13.02.2020
Dodatok k Zmluve o poskytnutí splátkového úveru 29.01.2020

2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 22.01.2020
Zmluva o vydávaní certifikátov 07.01.2020
Dodatok k Zmluve o manažmente projektu 07.01.2020
Zmluva o manažmente projektu 07.01.2020
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí 27.12.2019
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 16.12.2019
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy 16.12.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 13.12.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny 04.12.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 26.11.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 22.11.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 20.11.2019
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií 12.11.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 22.10.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 09.10.2019
Zmluva o dielo - obrazový dokument z podujatia 09.10.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 02.10.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 04.09.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 02.09.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 28.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 16.08.2019
Zmluva o nájme 14.08.2019
Zmluva o reklame a propagácii 14.08.2019
Dodatok k zmluve o dielo - oprava strechy ZŠ 12.08.2019
Príloha k Zmluve o prevádzkovaní miestneho systému separovaného zberu 05.08.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 23.07.2019
Mandátna zmluva - technický dozor stavby 11.07.2019
Zmluva o poskytovaní služby PERISKOP 04.07.2019
Mandátna zmluva - technický dozor stavby 03.07.2019
Zmluva o zriadení bankového účtu KOMUNAL 26.06.2019
Zmluva o zriadení služby Business24 26.06.2019
Zmluva o poskytnutí splátkového úveru 26.06.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 20.06.2019
Zmluva o dielo - oprava strechy ZŠ 14.05.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 06.05.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 05.05.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 24.04.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie PZ 17.04.2019
Zmluva o manažmente projektu 16.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 11.04.2019
Zmluva o výkone dezinsekčných a deratizačných prác 06.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 25.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 22.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 21.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 20.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 20.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 14.03.2019
Zmluva o predaji obecného pozemku 05.03.2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 01.03.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 21.02.2019
Zmluva o prenájme detských atrakcií 08.02.2019
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu 08.02.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 22.01.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 22.01.2019