Navigácia

Obsah


2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií 03.11.2020
Dohoda o výkone menších obecných služieb 28.10.2020
Kúpna zmluva - predaj budovy bývalej MŠ 28.10.2020
Zmluva o manažmente projektu 28.10.2020
Zmluva o prevádzke mobilnej aplikácie 13.10.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 05.10.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 11.09.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 10.09.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 08.09.2020
Zmluva o dielo - odborná správa IS v ZŠ 02.09.2020
Zmluva o spracovaní a ochrane osobných údajov 02.09.2020
Dodatok k Zmluve o prenájme priestorov 02.09.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z Envirofondu 01.09.2020
Dodatok k Zmluve o dodávke vody 17.08.2020
Zmluva o prenájme športového ihriska 17.08.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 17.08.2020
Zmluva o nájme 19.07.2020
Zmluva o poskytovaní služieb - stavebný dozor 02.07.2020
Zmluva o prenájme športového areálu 29.06.2020
Zmluva o prenájme športového areálu 29.06.2020
Dodatok k Zmluve o prenájme priestorov 26.06.2020
Poistná zmluva - zásahové vozidlo 26.06.2020
Zmluva o poskytnutí grantu 10.06.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 10.06.2020
Zmluva o dielo - zateplenie budovy ZŠ 02.06.2020
Zmluva o výpožičke zásahového vozidla 02.06.2020
Zmluva o prenájme športového areálu 13.05.2020
Zmluva o výpožičke 12.05.2020
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí 04.05.2020
Zmluva o prenájme reklamných tabúľ 04.05.2020
Zmluva o pôžičke 24.04.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 31.03.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 30.03.2020
Zmluva o spracovaní osobných údajov 23.03.2020
Zmluva o pripojení webu k systému CUET 23.03.2020
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 17.03.2020
Dohoda o pripojení webu k systému CUET 17.03.2020
Zmluva o transformácii bankového účtu 17.03.2020
Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta 09.03.2020
Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta 09.03.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny 24.02.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 19.02.2020
Zmluva o dielo - vypracovanie PD na cestu 18.02.2020
Dohoda o urovnaní 13.02.2020
Dodatok k Zmluve o poskytnutí splátkového úveru 29.01.2020

2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 22.01.2020
Zmluva o vydávaní certifikátov 07.01.2020
Dodatok k Zmluve o manažmente projektu 07.01.2020
Zmluva o manažmente projektu 07.01.2020
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí 27.12.2019
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 16.12.2019
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy 16.12.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 13.12.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny 04.12.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 26.11.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 22.11.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 20.11.2019
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií 12.11.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 22.10.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 09.10.2019
Zmluva o dielo - obrazový dokument z podujatia 09.10.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 02.10.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 04.09.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 02.09.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 28.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 16.08.2019
Zmluva o nájme 14.08.2019
Zmluva o reklame a propagácii 14.08.2019
Dodatok k zmluve o dielo - oprava strechy ZŠ 12.08.2019
Príloha k Zmluve o prevádzkovaní miestneho systému separovaného zberu 05.08.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 23.07.2019
Mandátna zmluva - technický dozor stavby 11.07.2019
Zmluva o poskytovaní služby PERISKOP 04.07.2019
Mandátna zmluva - technický dozor stavby 03.07.2019
Zmluva o zriadení bankového účtu KOMUNAL 26.06.2019
Zmluva o zriadení služby Business24 26.06.2019
Zmluva o poskytnutí splátkového úveru 26.06.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 20.06.2019
Zmluva o dielo - oprava strechy ZŠ 14.05.2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 06.05.2019
Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta 05.05.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 24.04.2019
Zmluva o dielo - technické zhodnotenie PZ 17.04.2019
Zmluva o manažmente projektu 16.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 11.04.2019
Zmluva o výkone dezinsekčných a deratizačných prác 06.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 25.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 22.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 21.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 20.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 20.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 14.03.2019
Zmluva o predaji obecného pozemku 05.03.2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 01.03.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 21.02.2019
Zmluva o prenájme detských atrakcií 08.02.2019
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu 08.02.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 22.01.2019
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 22.01.2019

2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 10.01.2019 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 20.12.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 20.12.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 20.12.2018 31.12.2020
Kúpna zmluva na nákup potravín do ŠJ 19.12.2018 31.12.2020
Zmluva o výkone dezinsekčných a deratizačných prác 09.11.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 02.11.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 29.10.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 23.10.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 23.10.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 23.10.2018 31.12.2020
Zmluva o prevádzke webového sídla - SSL + GDPR+ 15.10.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb - didaktické portály 09.10.2018 31.12.2020
Rámcová zmluva na nákup potravín do ŠJ 09.10.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 09.10.2018 31.12.2020
Zmluva o dielo - výmena okien na budove ZŠ s MŠ 02.10.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 20.09.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 19.09.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 17.09.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 17.09.2018 31.12.2020
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 17.09.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 08.08.2018 31.12.2020
Zmluva o predaji obecných pozemkov 07.08.2018 31.12.2020
Zmluva o kúpe pozemkov 07.08.2018 31.12.2020
Zmluva o výpožičke protipovodňového vozíka 28.06.2018 31.12.2020
Dodatok k Zmluve o servisnom prenájme rohoží 17.06.2018 31.12.2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 17.06.2018 31.12.2020
Dohoda o príspevku na podporu zamestnanosti 05.06.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 16.04.2018 31.12.2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 16.04.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 10.04.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 05.04.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 22.03.2018 31.12.2020
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 14.03.2018 31.12.2020
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 14.03.2018 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 06.03.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 19.02.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 16.02.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 08.02.2018 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 05.02.2018 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 05.02.2018 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji obecného pozemku 25.01.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 18.01.2018 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 18.01.2018 31.12.2020
Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 17.01.2018 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.01.2018 31.12.2020
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 10.01.2018 31.12.2020

2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva 08.01.2018 31.12.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov 30.12.2017 31.12.2020
Zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely 23.11.2017 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji obecného pozemku 17.10.2017 31.12.2020
Kúpna zmluva – potraviny pre školskú jedáleň 11.10.2017 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov 06.10.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 04.10.2017 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zimnej údržby 22.09.2017 31.12.2020
Zmluva o spolupráci 07.09.2017 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 07.08.2017 31.12.2020
Darovacia zmluva - drevená plastika na miestnom cintoríne 12.07.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – úhrada nákladov na vodné a stočné 10.07.2017 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 22.06.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ 22.06.2017 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke majetku štátu na vykonávanie činnosti matričného úradu 19.06.2017 31.12.2020
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – kotlíková súprava 19.06.2017 31.12.2020
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – Deň rodiny 19.06.2017 31.12.2020
Zmluva o vytvorení webového sídla 19.06.2017 31.12.2020
Zmluva o prevádzke webového sídla 19.06.2017 31.12.2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku – hroby na miestnom cintoríne 11.04.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – úhrada nákladov za elektrinu 17.03.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 14.03.2017 31.12.2020
Zmluva o dielo – projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Sklabiňa – zatepľovanie“ 14.03.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 13.03.2017 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 01.03.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce – úhrada nákladov na elektrinu 14.02.2017 31.12.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb* 08.02.2017 31.12.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 08.02.2017 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Mobilný internet 01.02.2017 31.12.2020
Zmluva o prevzatí dlhu 26.01.2017 31.12.2020

2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o združenej dodávke elektriny 12.12.2016 31.12.2020
Dohoda o splátkovom kalendári – rekonštrukcia protipovodňových poldrov 29.11.2016 31.12.2020
Dohoda o splátkovom kalendári – splátkový kalendár 29.11.2016 31.12.2020
Mandátna zmluva – výber dodávateľa stavebných prác na projekt „Nájomný bytový dom 20 b. j. + technická vybavenosť“ 24.11.2016 31.12.2020
Zmluva o autorských odmenách za vysielanie v miestnom rozhlase 03.11.2016 31.12.2020
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ 27.10.2016 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM 17.10.2016 31.12.2020
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy 14.09.2016 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb – zber, preprava a zneškodnenie odpadov 25.08.2016 31.12.2020
Zmluva o splátkovom úvere – záhradný malotraktor 23.08.2016 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na obnovu cintorína a vojnových hrobov 14.08.2016 31.12.2020
Zmluva o dielo – oprava a vyčistenie sochy partizána 14.08.2016 31.12.2020
Zmluva o dielo – renovácia vojnových hrobov 14.08.2016 31.12.2020
Zmluva o dielo – renovácia pomníka padlých 14.08.2016 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci 28.07.2016 31.12.2020
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 21.07.2016 31.12.2020
Darovacia zmluva – didaktický softvér pre ZŠ 19.07.2016 31.12.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 07.06.2016 31.12.2020
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – MDD 24.05.2016 31.12.2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 02.05.2016 31.12.2020
Zmluva o prevádzkovaní miestneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu 02.05.2016 31.12.2020
Zmluva o podpore pri organizovaní separovaného zberu a nakladaní s odpadmi v obci 02.05.2016 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 02.05.2016 31.12.2020
Zmluva o dielo - dodávka a montáž digitálnych meračov rýchlosti 25.04.2016 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ v obci 25.04.2016 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť futbalového klubu 25.04.2016 31.12.2020
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 25.04.2016 31.12.2020
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania – zateplenie objektu ZŠ s MŠ 11.02.2016 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 09.02.2016 31.12.2020
Dohoda o poskytovaní údajov pre register starobného dôchodkového poistenia z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 02.02.2016 31.12.2020
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ 27.01.2016 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 26.01.2016 31.12.2020

2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní komunálnych služieb 31.12.2015 31.12.2020
Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní komunálnych služieb – kompletné prílohy 31.12.2015 31.12.2020
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM 12.12.2015 31.12.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb + Kúpna zmluva – telefónny prístroj 07.12.2015 31.12.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb + Kúpna zmluva – telefónny prístroj 07.12.2015 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 03.12.2015 31.12.2020
Dohoda č. 15/23/010/96 – dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 30.11.2015 31.12.2020
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1760/2015 na ZŠ s MŠ 13.11.2015 31.12.2020
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 13.11.2015 31.12.2020
Darovacia zmluva – záclony 03.11.2015 31.12.2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 23.10.2015 31.12.2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku – OcÚ, ZŠ s MŠ, DS, objekt TJ 23.10.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb a príprave projektu – zateplenie objektu ZŠ s MŠ 23.10.2015 31.12.2020
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ 23.10.2015 31.12.2020
Darovacia zmluva – sada dlhodobého drobného majetku 17.10.2015 31.12.2020
Darovacia zmluva – dekoračné predmety 17.10.2015 31.12.2020
Darovacia zmluva – sada dekoračných predmetov a záclony 17.10.2015 31.12.2020
Zmluva o výpožičke majetku štátu na vykonávanie činnosti matričného úradu 17.10.2015 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM 07.10.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 10.09.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu 10.09.2015 31.12.2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – bytový dom č. 137 28.08.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva na zbernom dvore Martin 28.08.2015 31.12.2020
Kúpna zmluva – objekt bývalej MŠ a priliehajúce pozemky 27.08.2015 31.12.2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve z 27.08.2015 27.08.2015 31.12.2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku – multifunkčné ihrisko 10.07.2015 31.12.2020
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM 26.06.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 03.06.2015 31.12.2020
Rámcová zmluva o dielo – oprava a údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia 02.06.2015 31.12.2020
Dohoda č. 02/§50j/NS/2015/ŠR/MT – dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti 27.04.2015 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U995/2013 – rozšírenie informačného systému URBIS 13.04.2015 31.12.2020
Dohoda č. 02/2015-MT – dohoda o výkone menších obecných služieb 10.04.2015 31.12.2020
Darovacia zmluva – stolnotenisový stôl 05.04.2015 31.12.2020
Dohoda č. 03/2015/§54 - VZ MT – dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnanosti 02.04.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 02.04.2015 31.12.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 01.04.2015 31.12.2020
Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ 30.03.2015 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ 30.03.2015 31.12.2020
Mandátna zmluva – Územný plán obce Sklabiňa 23.03.2015 31.12.2020
Zmluva o dielo – Dokončenie Územného plánu obce Sklabiňa 23.03.2015 31.12.2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov 02.03.2015 31.12.2020
Zmluva o partnerstve a spolupráci pri rozvoji obce 02.03.2015 31.12.2020
Darovacia zmluva – drevený prístrešok a plastové okná na budove ZŠ 26.02.2015 31.12.2020
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu 05.02.2015 31.12.2020
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 15.01.2015 31.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – zabezpečenie zimnej údržby v obci 14.01.2015 31.12.2020

2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o dielo – zabezpečenie zimnej údržby v obci 16.12.2014 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 19.11.2014 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 19.11.2014 31.12.2020
Zmluva o predaji obecného pozemku 01.10.2014 31.12.2020
Zmluva o uložení odpadu 02.04.2014 31.12.2020
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.03.2014 31.12.2020
Zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely 10.01.2014 31.12.2020

2012