Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o dielo - vypracovanie PD na cestu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu miestnej komunikácie v lokalite Hradečnica uzatvorenú s Ing. Františkom Králikom.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 18. 2. 2020

Zodpovedá: Správca stránky

Späť