Navigácia

Obsah

Späť

Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 5. etapy na zverejnenie 11 nájomných zmlúv o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

podrobný prehľad nájomných zmlúv s doplnkovými informáciami

Vyvesené: 13. 12. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť