Navigácia

Obsah

Späť

Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 9. etapy na zverejnenie 1 nájomnú zmluvu o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 28. 10. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť