Navigácia

Obsah

Späť

Mandátna zmluva - technický dozor stavby

Obecný úrad poskytol na zverejnenie mandátnu zmluvu o výkone technického dozoru na stavbe „Technické zhodnotenie budovy hasičskej zbrojnice v obci Sklabiňa“ uzatvorenú s Ing. Albertom Stránskym.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 3. 7. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť