Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prijatí návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 uzatvorenú s Ministerstvom financií SR.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 28. 10. 2020

Zodpovedá: Správca stránky

Späť