Navigácia

Obsah

Späť

Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 6. etapy na zverejnenie 1 nájomnú zmluvu o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

podrobný prehľad nájomných zmlúv s doplnkovými informáciami

Vyvesené: 9. 3. 2020

Zodpovedá: Správca stránky

Späť