Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o dielo - zmeny a doplnky ÚPO

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o dielo na vypracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce uzatvorenú s Ing. arch. Eleonórou Hejzlarovou.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 24. 2. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť