Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o poskytnutí grantu

Obecý úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o poskytnutí grantu na realizáciu oddychovej zóny v areáli ZŠ s MŠ uzatvorenú s Nadáciou Pontis.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 10. 6. 2020

Zodpovedá: Správca stránky

Späť