Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o dielo - oprava strechy ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o dielo na projekt Rekonštrukcia havarijného stavu strechy ZŠ Sklabiňa uzatvorenú s firmou KOMSTAV MT, s.r.o., Martin.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 14. 5. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť