Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o dielo - PHSR 2021-2025

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o dielo na vypracovanie rozvojového dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sklabiňa na roky 2021-2025 uzatvorenú so spoločnosťou PROROZVOJ, s.r.o., Bratislava.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 16. 7. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť