Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Obecný úrad poskytol na zverejnenie zmluvu o prenájme nebytových priestorov uzatvorenú s Ivetou Ratkovou.

Vyvesené: 9. 10. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť