Navigácia

Obsah

Späť

Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 8. etapy na zverejnenie 4 nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

podrobný prehľad nájomných zmlúv s doplnkovými informáciami

Vyvesené: 14. 5. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť