Navigácia

Obsah

Späť

Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 4. etapy na zverejnenie 13 nájomných zmlúv o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

podrobný prehľad nájomných zmlúv s doplnkovými informáciami

Vyvesené: 20. 11. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť