Navigácia

Obsah

Späť

Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 1. etapy na zverejnenie 220 nájomných zmlúv o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

podrobný prehľad nájomných zmlúv s doplnkovými informáciami

Vyvesené: 5. 5. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť