Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok k zmluve o dielo - oprava strechy ZŠ

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok k zmluve o dielo na projekt Rekonštrukcia havarijného stavu strechy ZŠ Sklabiňa uzatvorenú s firmou KOMSTAV MT, s.r.o., Martin.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 12. 8. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť