Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o poskytnutí dotácie z Envirofondu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie informáciu o zverejnení Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v Centrálnom registri zmlúv.

Vyvesené: 1. 9. 2020

Zodpovedá: Správca stránky

Späť