Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok ku Kúpnej zmluve

Obecný úrad poskytol na zverejnenie dodatok k zmluve o predaji budovy bývalej MŠ a priľahlých pozemkov uzatvorený so spoločnosťou POLA, s.r.o., Sklabiňa.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 18. 11. 2021

Zodpovedá: Správca stránky

Späť