Navigácia

Obsah

Späť

Nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta

Obecný úrad poskytol v rámci 2. etapy na zverejnenie 22 nájomných zmlúv o prenájme hrobového miesta na obecnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

podrobný prehľad nájomných zmlúv s doplnkovými informáciami

Vyvesené: 4. 9. 2019

Zodpovedá: Správca stránky

Späť