Obsah

Oslavy 780. výročia obce - dopoludnie

Fotogaléria z dopoludňajšieho programu osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa konali 20.08.2022.