Obsah

Deň zeme

Fotografie z environmentálnej aktivity žiakov ZŠ v spolupráci s OZ Hradečnica, ktorá sa pri príležitosti Dňa zeme uskutočnila dňa 21.04.2022.