Obsah

Oslavy SNP v Banskej Bystrici

Fotogaléria z účasti starostky obce na oslavách SNP v Banskej Bystrici, ktoré sa konali 29.08.2018.