Obsah

Návšteva Ladislava Vernera v Sklabini

Fotografie z návštevy Ladislava Vernera a členov 1. československej brigády Jána Žižku, ktorá sa uskutočnila 15.05.2018.