Navigácia

Obsah


2024

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pomocné údržbárske práce 17.06.2024 31.12.2025
Predplatné časopisov pre ŠK 05.06.2024 31.12.2025
Dodávka tonera pre OÚ 24.05.2024 31.12.2025
Dodávka tonerov pre OÚ a MŠ 20.05.2024 31.12.2025
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ 16.05.2024 31.12.2025
Dodávka skruže s príslušenstvom 16.05.2024 31.12.2025
Dodávka balenej asfaltovej zmesi 16.05.2024 31.12.2025
Dodávka publikácií s prezentáciou obce 03.05.2024 31.12.2025
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 02.05.2024 31.12.2025
Vývoz komunálneho odpadu z VKK 02.05.2024 31.12.2025
Dodávka didaktických pomôcok pre ZŠ a ŠK 02.05.2024 31.12.2025
Dodávka tonerov a náplní pre ZŠ a ŠJ 26.04.2024 31.12.2025
Dodávka hudobných nosičov 24.04.2024 31.12.2025
Dodávka režijného materiálu a tlačív 24.04.2024 31.12.2025
Dodávka ručného náradia 24.04.2024 31.12.2025
Vývoz elektroodpadu 23.04.2024 31.12.2025
Periodická prehliadka vozidla DHZ a čerpadla 17.04.2024 31.12.2025
Dodávka odpadkových košov 15.04.2024 31.12.2025
Dodávka balenej asfaltovej zmesi 15.04.2024 31.12.2025
Vývoz komunálneho odpadu z VKK 11.04.2024 31.12.2025
Dodávka herbicídneho postreku na trávnik 11.04.2024 31.12.2025
Prenájom výsuvnej plošiny 05.04.2024 31.12.2025
Dodávka štátneho znaku a vlajky 05.04.2024 31.12.2025
Dodávka sušených smrekových lát 05.04.2024 31.12.2025
Vývoz bioodpadu z orezu drevín 23.03.2024 31.12.2025
Dodávka nádob na bioodpad 19.03.2024 31.12.2025
Dodávka balenej asfaltovej zmesi 19.03.2024 31.12.2025
Dodávka pamätnej knihy obce 16.03.2024 31.12.2025
Vypracovanie žiadosti o úver 12.03.2024 31.12.2025
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ 12.03.2024 31.12.2025
Dodávka uhlia pre OÚ 12.03.2024 31.12.2025
Dodávka knižných publikácií pre ZŠ 28.02.2024 31.12.2025
Dodávka kancelárskych potrieb pre OÚ a ZŠ 28.02.2024 31.12.2025
Dodávka výučbového softvéru pre ZŠ 14.02.2024 31.12.2025
Dodávka výučbového softvéru pre ZŠ 14.02.2024 31.12.2025
Dodávka výučbovej stavebnice pre ZŠ 14.02.2024 31.12.2025
Dodávka výučbového softvéru pre ZŠ 09.02.2024 31.12.2025
Zabezpečenie zberu textilného odpadu 06.02.2024 31.12.2025
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ 06.02.2024 31.12.2025
Dodávka knižných publikácií pre MŠ 25.01.2024 31.12.2025
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ 25.01.2024 31.12.2025
Dodávka exteriérových vlajok 23.01.2024 31.12.2025
Dodávka uhlia pre OÚ 16.01.2024 31.12.2025
Dodávka nástenných kalendárov 16.01.2024 31.12.2025

2023

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodávka darčekových balíčkov 01.01.2024 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 20.12.2023 31.12.2024
Právne služby, poradenstvo a konzultácie 05.12.2023 31.12.2024
Dodávka tonerov pre OÚ 05.12.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 05.12.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ 05.12.2023 31.12.2024
Dodávka softvérových licencií a káblov 22.11.2023 31.12.2024
Dodávka kancelárskeho materiálu 22.11.2023 31.12.2024
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ 06.11.2023 31.12.2024
Dodávka sušených smrekových lát 27.10.2023 31.12.2024
Dodávka atramentových náplní pre ZŠ 26.10.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 25.10.2023 31.12.2024
Dodávka interiérovej skrinky 25.10.2023 31.12.2024
Dodávka exteriérovej vlajky 25.10.2023 31.12.2024
Dodávka režijného materiálu do ŠJ 17.10.2023 31.12.2024
Vývoz komunálneho odpadu z VKK 17.10.2023 31.12.2024
Dodávka pracovných odevov a pomôcok 17.10.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ 17.10.2023 31.12.2024
Práca mechanizmu 12.10.2023 31.12.2024
Odborné školenie obsluhy kotla na pevné palivo 03.10.2023 31.12.2024
Odborná pomoc pri obstarávaní elektriny 03.10.2023 31.12.2024
Verejné obstarávanie elektriny na burze 03.10.2023 31.12.2024
Dodávka sušených smrekových lát 02.10.2023 31.12.2024
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ 26.09.2023 31.12.2024
Dodávka sieťok proti hmyzu do ZŠ s MŠ 13.09.2023 31.12.2024
Zabezpečenie autobusovej prepravy 13.09.2023 31.12.2024
Dodávka kancelárskych potrieb pre ZŠ a ŠK 06.09.2023 31.12.2024
Dodávka režijného a kancelárskeho materiálu 06.09.2023 31.12.2024
Dodávka digitálnych učebníc pre ZŠ 06.09.2023 31.12.2024
Dodávka tonerov pre MŠ 28.08.2023 31.12.2024
Predplatné časopisov pre ZŠ a ŠK 28.08.2023 31.12.2024
Práca mechanizmu 16.08.2023 31.12.2024
Dodávka sušených smrekových lát 16.08.2023 31.12.2024
Tlač dobových fotografií na plátno 27.07.2023 31.12.2024
Dodávka didaktických publikácií pre ŠK 21.07.2023 31.12.2024
Dodávka učebníc a pracovných zošitov pre ZŠ 21.07.2023 31.12.2024
Dodávka pracovných zošitov pre ZŠ 18.07.2023 31.12.2024
Dodávka pracovných zošitov pre ZŠ 18.07.2023 31.12.2024
Dodávka pracovných zošitov pre ZŠ 18.07.2023 31.12.2024
Dodávka pracovných zošitov pre ZŠ 18.07.2023 31.12.2024
Dodávka slávnostnej hasičskej prilby 14.07.2023 31.12.2024
Právne služby, poradenstvo a konzultácie 14.07.2023 31.12.2024
Catering na oslavy 140. výročia založenia DHZ 30.06.2023 31.12.2024
Dodávka tematických publikácií pre ZPOZ 30.06.2023 31.12.2024
Dodávka strojovej výšivky pre FSk Sklabiňa 30.06.2023 31.12.2024
Dodávka základných sád pre žiakov ZŠ 21.06.2023 31.12.2024
Dodávka a montáž žulovej platne 21.06.2023 31.12.2024
Sanácia svahu na miestnom cintoríne 12.06.2023 31.12.2024
Periodická prehliadka vozidla DHZ a čerpadla 09.06.2023 31.12.2024
Dodávka dosiek na občianske obrady 09.06.2023 31.12.2024
Dodávka reklamných predmetov pre DHZ 07.06.2023 31.12.2024
Prenájom atrakcie na podujatie 31.05.2023 31.12.2024
Dodávka rozkladacieho párty stanu 31.05.2023 31.12.2024
Dodávka detektora falošných bankoviek 26.05.2023 31.12.2024
Dodávka pracovných odevov a obuvi 24.05.2023 31.12.2024
Dodávka služobných odevov pre DHZ 24.05.2023 31.12.2024
Dodávka režijného materiálu na podujatie 23.05.2023 31.12.2024
Dodávka elektrického palacinkovača 23.05.2023 31.12.2024
Inzercia v týždenníku MARTINSKO 17.05.2023 31.12.2024
Dodávka didaktických pomôcok pre ZŠ 16.05.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 04.05.2023 31.12.2024
Právne služby, poradenstvo a konzultácie 04.05.2023 31.12.2024
Dodávka tonerov pre OÚ 25.04.2023 31.12.2024
Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku 21.04.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ 19.04.2023 31.12.2024
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ 19.04.2023 31.12.2024
Dodávka didaktických pomôcok pre MŠ 19.04.2023 31.12.2024
Dodávka režijného a kancelárskeho materiálu 19.04.2023 31.12.2024
Dodávka tonerov pre OÚ a ŠJ 04.04.2023 31.12.2024
Vývoz bioodpadu z orezu drevín 04.04.2023 31.12.2024
Dodávka sietí na multifunkčné ihrisko 03.04.2023 31.12.2024
Dodávka stereofónnych slúchadiel 31.03.2023 31.12.2024
Dodávka nerezového kríža 29.03.2023 31.12.2024
Dodávka exteriérovej plastiky 20.03.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 13.03.2023 31.12.2024
Dodávka tonerov pre OÚ 07.03.2023 31.12.2024
Realizácia VO: projektová dokumentácia 07.03.2023 31.12.2024
Zákazkové šitie slávnostných poťahov 03.03.2023 31.12.2024
Rámcová objednávka na vývoz bioodpadu 01.03.2023 31.12.2024
Vypracovanie znaleckého posudku 01.03.2023 31.12.2024
Dodávka gastro inventára pre OÚ 13.02.2023 31.12.2024
Dodávka a montáž žalúzií v budove ZŠ s MŠ 13.02.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 09.02.2023 31.12.2024
Dodávka gastro inventára pre OÚ 08.02.2023 31.12.2024
Práca mechanizmu 07.02.2023 31.12.2024
Dodávka stolového počítača 07.02.2023 31.12.2024
Dodávka nástenných kalendárov 31.01.2023 31.12.2024
Dodávka servisného boxu pre tlačiareň 31.01.2023 31.12.2024
Zabezpečenie zberu textilného odpadu 30.01.2023 31.12.2024
Textilná výzdoba na podujatia 30.01.2023 31.12.2024
Dodávka pamätnej publikácie 23.01.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre ZŠ s MŠ 23.01.2023 31.12.2024
Dodávka uhlia pre OÚ 23.01.2023 31.12.2024
Dodávka kancelárskych potrieb 23.01.2023 31.12.2024
Dodávka režijného a kancelárskeho materiálu 23.01.2023 31.12.2024
Dodávka a montáž vodomeru 19.01.2023 31.12.2024
Vývoz a zhodnotenie kuchynského odpadu 17.01.2023 31.12.2024
Dodávka tonerov pre MŠ 17.01.2023 31.12.2024
Program funkčného vzdelávania riaditeľky ZŠ 16.01.2023 31.12.2024
Preprava športového vybavenia 16.01.2023 31.12.2024