Navigácia

Obsah

Späť

Vypracovanie znaleckého posudku

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vypracovanie znaleckého posudku pre účely majetkového vysporiadania pozemkov v športovom areáli.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 1. 3. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť