Navigácia

Obsah

Späť

Rámcová objednávka na vývoz bioodpadu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie rámcovú objednávku na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie od marca do novembra 2023.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 1. 3. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť