Navigácia

Obsah

Späť

Vývoz bioodpadu z orezu drevín

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na vývoz bioodpadu z orezu drevín v intraviláne obce.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 4. 4. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť