Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka sietí na multifunkčné ihrisko

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku a odbornú montáž nových sietí na multifunkčnom ihrisku.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 3. 4. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť