Navigácia

Obsah

Späť

Právne služby, poradenstvo a konzultácie

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na právne služby, poradenstvo a konzultácie súvisiace s riešením cesty v lokalite Hradečnica a s prípravou prevodu majetkového podielu obce.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 14. 7. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť