Navigácia

Obsah

Späť

Realizácia VO: projektová dokumentácia

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na realizáciu verejného obstarávania pre zabezpečenie aktualizovanej projektovej dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Sklabiňa".

dokument na stiahnutie

rozpis položiek objednávky

Vyvesené: 7. 3. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť