Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka kancelárskych potrieb pre ZŠ a ŠK

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kancelárskych potrieb pre ZŠ a ŠK.

dokument na stiahnutie

rozpis položiek na stiahnutie

Vyvesené: 6. 9. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť