Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka kancelárskych potrieb

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku kancelárskych potrieb pre všetky útvary vo svojej pôsobnosti.

dokument na stiahnutie

rozpis položiek objednávky

Vyvesené: 23. 1. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť