Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka režijného a kancelárskeho materiálu

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku režijného materiálu a kancelárskych potrieb pre OÚ, ŠJ a ZŠ a MŠ.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 6. 9. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť