Navigácia

Obsah

Späť

Dodávka a montáž žulovej platne

Obecný úrad poskytol na zverejnenie objednávku na dodávku a montáž žulovej platne na podstavu ekumenického kríža na miestnom cintoríne.

dokument na stiahnutie

Vyvesené: 21. 6. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Správca stránky

Späť